محل قرارگیری بنرهای تبلیغاتی ؛ صفحات داخلی یا صفحه اصلی؟

اگر شما گزارش تعداد لینک های ورودی و یا اینکه گزارش جریان کلیکی را از الکسای رقیبان خود بررسی می کنید، حتما وب سایت هایی که در آن ها، بنرهای تبلیغاتی شان را قرار داده اند را نیز تشخیص داده اید. یک بنر تبلیغاتی صرفا یک لینک طراحی شده است.

به بنرهای تبلیغاتی دیگری که در سایت های نشریه گذاشته می شود و از لحاظ موضوعی مشابه با کسب و کار شماست، نگاه کنید؛ بررسی کنید که محل قرارگیری بنرهای تبلیغاتی در چه قسمت هایی از سایت بوده و اندازه آن ها به چه صورت است؟ سعی کنید محل قرارگیری بنرهای تبلیغاتی و همچنین اندازه هر کدام را در وب سایت های مشابه نیز بررسی نمایید.

در این جا لازم است دو نکته را یادآور شویم. همواره به یاد داشته باشید که تمامی فعالیت هایی که می خواهید در حوزه آنلاین انجام دهید را به شدت بررسی کرده و در بوته آزمایش قرار دهید. اما نکته دیگر این است که همواره این نکته را نیز به یاد داشته باشید، ممکن است کاری که برای یک کسب و کار بسیار نتیجه ی مثبتی بر جای گذاشته، برای یک کسب و کار دیگر نتیجه ای منفی داشته باشد، بنابراین اگر با چنین حالتی مواجه شدید، نا امید نشوید. به راه خود ادامه داده و در این موردِ خاص، همچنان موقعیت های جدیدی را برای بنرهای تبلیغاتی خود امتحان کنید.

به طور معمول، ارزش بنرهای تبلیغاتی که در صفحات داخلی قرار می گیرد، کمتر است؛ چرا که در صفحات زیادی که بازدیدکننده های مربوط کمتری دارد، به نمایش گذاشته می شود. بنرهای تبلیغاتی که در صفحه ی اصلی به نمایش گذاشته می شوند، بازخورد بالاتری دارند؛ به این دلیل که صفحه ی اصلی اساسا پر ترافیک ترین صفحه ی سایت است.

احتمالا در انتخاب یک صفحه ی داخلی در مراتب دوم یا سوم، عملکرد خوبی خواهید داشت. ارزش این صفحه ها کمتر هستند، اما این احتمال وجود دارد که بازدیدکنندگان این صفحات، دقیقا همان افرادی باشند که مخاطب اصلی سایت شما به شمار می روند، بنابراین هیچ گاه نباید این افراد را نیز دست کم بگیرید.

نمایش دهندگان بنرهای تبلیغاتی، اساسا ارزش کلیکی را فاش نکرده و یا پیش بینی نمی کنند؛ چرا که این امر می تواند به کیفیت عنصر خلاق و ارزش پیشنهادی که در بنر تبلیغاتی ارائه می شود نیز بستگی داشته باشد. اما آنچه که می تواند تاثیر یک بنر با کیفیت را بیش از پیش نشان دهد، محل قرارگیری بنر تبلیغاتی در وب سایت است.

شما می توانید از هدر سایت، سایدبار، بالا و پایین مقالات، بین آخرین مطالب ارسالی در وب سایت و بین پاراگراف دوم و سوم مطالب وب سایت از بنرهای تبلیغاتی استفاده کنید، اما به این موضوع نیز توجه داشته باشید که استفاده بیش از حد از بنرهای تبلیغاتی نیز می تواند نتیجه ای معکوس بر جای بگذارد.

در مقالات آتی نیز سعی می کنیم توضیحات مبسوطی درباره محل قرارگیری بنرهای تبلیغاتی برای شما منتشر کنیم.

دیدگاه مورد نظر خود را ارسال نمایید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*